Gengassidan - www.gengas.nu


Rikard Sigvardsson 2001-08-25

En del idealistiska kufar tycker om att bli sotiga, hugga ved och åka bil.
Bild:Per-Erik Ågren
En del idealistiska kufar tycker om att bli sotiga, hugga ved och åka bil.

Denna bil ägs av Per-Erik Ågren som bor utanför Umeå. Den är av årsmodell 1961 och konverterades 1990 av Torbjörn Sandkvist som tidigare forskat om gengas för statens maskinprovning i Umeå och hade i slutet av 1999 gått ca 2000 mil på flis. Per-Erik har en mindre bilverkstad i Umeå och är säkert en blivande expert på gengas :-) Frågor? carlshems.motor@swipnet.se svarar...

Ytligt om gengas
Ordet gengas är en förkortning för generatorgas som i sin tur kommer från generera gas, och det är just det ett gengasaggregat, eller en gasgenerator som jag föredrar att kalla dem, gör - generar gas.
Gengas användes redan under mitten av 1800-talet för att elda ugnar inom järnindustrin. Det första kända förslaget att använda gengas för motordrift kom 1877 och omsattes i praktiken omkring 1881.

Den första praktiskt användbara gasgeneratorn för motorfordorn tillverkades i Frankrike av firman Panhard & Levassor under 20-talet. Även i Tyskland utvecklades generatorgasen och mest känt därifrån är Imberts vedgasgenerator.

Efter kriget var bensinpriserna låga och ingen ville befatta sig med de klumpiga gasgeneratorerna som man dessutom förmodligen förknippade med krigets elände och i princip alla avmonterades för att hamna på soptippar och i lador. Inte förrän under energikrisen på 70-talet dammade man av den gamla tekniken av rädsla för att bilarna skulle bli stående. Detta ledde 1983 till att Biomass Energy Foundation bildades av Harry LaFontaine som sedermera tillsammans med Tom Reed skulle uppfinna något de kallade för 'stratified downdraft'. (Det är möjligt att någon av dem gjorde uppfinningen själv, en viss begreppsförvirring råder därom). Jag berör stratified downdraft i teoriavsnittet.

Läs mer: http://www.gengas.nu/
Bilder: http://www.gengas.nu/bilder/index.shtml